Helsestattestikk på avkom

Her er kullene A-E. E- kullet er ikke helseundersøkt enda, og C-kullet er ikke i mitt eie, men lånt oppdretternavnet til valpekjøper. F-kullet er ikke med da de er for unge til å røntges.