E-Kullet født 07.12.2016

Tispe 1

Tispe 2

Tispe 3

Tispe 4

Hanne Boxertrollets Edgard

Tispe 1. 9 dager

Tispe 2. 9 dager

Tispe 3. 9 dager

Tispe 4. 9 dager

Gutt. Boxertrollets Edgard 9 dager

Boxertrollets Ellevill, 4 uker. Reservert

Boxertrollets Elsa, 4 uker. Reservert

Boxertrollets Evita, 4 uker. Reservert

Boxertrollets Engel, 4 uker. Reservert

Boxertrollets Edgard, 4 uker. Reservert

Boxertrollets Ellevill 5 uker Reservert.

Boxertrollets Engel 5 uker Reservert.

Boxertrollets Elsa 5 uker Reservert

Boxertrollets Evita 5 uker Reservert

Onsdag 07.12.2016 startet fødsel, og vi fikk 4 tisper og 1 hanne etter Boxertrollets Buffy og Boxertrollets Diablo. Dette ser ut som et lovende kull, og ønsker å selge en av tispene med avlsavtale, eller beholde og sette ut på for.